AZƏRBAYCAN

Ümumi

 

Azərbaycan Respublikasının

yaranma tarixi (Müstəqillik Günü)                   28 may 1918-ci il

Müstəqilliyin bərpası günü                               18 oktyabr 1991-ci il

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına

daxil olduğu tarix                              2 mart 1992-ci il

Paytaxt                                               Bakı

Ərazi                                                   86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, o cümlədən 31.1 % otlaq və biçənəklər,31.4% sair torpaqlar). Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir.  Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km-dir.

Dövlət dili                                           Azərbaycan dili

Pul vahidi                                           Azərbaycan manatı

İnzibati ərazi vahidlərinin sayı        Muxtar Respublika                              1

Rayonlar                                             63

Şəhərlər                                              79

Şəhər rayonları                                   14

Şəhər inzibati ərazi dairələri                68

Qəsəbələr                                           262

Qəsəbə inzibati ərazi dairələri 190

Kənd yaşayış məntəqələri                  4246

Kənd inzibatə ərazi dairələri                1724

Qonşular                                            Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km-dir. 

Əhali (01.03.2022)                              10,16 milyon nəfər (5,09 mln. – qadınlar; 5,07 mln – kişilər; şəhər əhalisi – 53%, kənd əhalisi – 47%)

Etnik tərkib                                        Azərbaycanlılar – 91,6%, ləzgilər – 2%, ruslar – 1,3%, ermənilər – 1,3%, talışlar – 1,3%, avarlar – 0,6%, və s.

Dövlət quruluşu                                Respublika

Siyasi quruluş                                   Dövlət rəhbəri: 7 il müddətinə seçilən Prezident.

Qanunvericilik hakimiyyəti: 125 deputatdan ibarət Milli Məclis

https://azerbaijan.az/ 

Arxiv üzrə axtarış